04.12.23

ο ημερολόγος του μήνα

Ένας άνθρωπος της τέχνης στέλνει επί ένα μήνα καθημερινές ανταποκρίσεις από τη ζωή του κάνοντας ένα λογοτεχνικό πείραμα εαυτού