10.07.24

Πετριχώρ

Ποιήματα και φωτογραφίες που ανιχνεύουν τις πολλαπλές όψεις μιας συγκεκριμένης πέτρας κάθε φορά, καθιστώντας την Υποκείμενο.