29.09.22

τα ασσόδυα της ζωής μας

Άνθρωποι του λόγου περνούνε από δω και μαρτυρούν