18.06.21

το αλογάκι της παναγίας

Οπτικογράφηση του περιβάλλοντα χώρου