29.02.24

το αλογάκι της παναγίας

Οπτικογράφηση του περιβάλλοντα χώρου