08.06.23

το αλογάκι της παναγίας

Οπτικογράφηση του περιβάλλοντα χώρου