30.09.22

το αλογάκι της παναγίας

Οπτικογράφηση του περιβάλλοντα χώρου