09.08.20

το αλογάκι της παναγίας

Οπτικογράφηση του περιβάλλοντα χώρου