30.09.23

το δυναμώνεις λίγο;

«..μη ζώην μετ᾽ αμουσίας» / Ευριπίδης