Χρήστος Βακαλόπουλος: Ο διαμελιστής της πραγματικότητας

Αφιέρωμα στον άνθρωπο που αντίκρισε το χαμένο κέντρο