Όλοι με βλέπουν γερασμένη πλην εσού

Ένα λυτρωτικό ποίημα της Σαρλότ Μιου