Τα εννιά θηρία [του César Vallejo]

σε πρωτότυπη μετάφραση του Jordi