Αποστολή Τανάγρα στη «φωλεά των δαιμόνων» στο Μεσολόγγι

Το φαινόμενο Μπαμπίνσκυ, ο ψυχοδυναμισμός και η τραγική ιστορία του 13χρονου καφετζή