02.10.23

8.αφροδίτη ή αριάνδη mahdia

7.άγαλμα σάτυρου mahdia
9. θεος αρτεμησίου