«Η κομψή εξοχή με τον πλάτανόν της και τας ευγράμμους μορφάς των κατοίκων της, που το θέρος υπήρξε το δροσερόν ενδιαίτημα για αρκετές οικογένειες της πρωτευούσης, άρχισε πια να ερημώνει από όσους έβρισκαν υπό την σκιάν των δένδρων την αναψυκτικήν ανάπαυλαν. Η μία οικογένεια μετά την άλλη φτερούγισαν ως χελιδόνες εις το πρώτο φύσημα του φθινοπώρου. Οι ολίγιστες που μείναν πίσω αρκούν βέβαια να δώσωσι ζωήν με τους γέλωτές των και με τις μαγευτικές φλυαρίες των. Την αποδίωξιν των οικογενειών εκ Κηφισίας επέφερε η αλλαγή του δρομολογίου του σιδηροδρόμου το οποίο περιορίστηκε σε δύο διαδρομές την ημέρα, και επομένως διακόπτει τας ευκολίας των εχόντων εργασίαν εν Αθήναις. Εν τούτοις νομίζομεν ότι η Κηφησία έχει πλειότερον θέλγητρον το φθινόπωρον και ίσως θα είναι πολύ ωραιότερα τον χειμώνα, και ηδύνατο να καταστή και χειμερινόν ακόμη ενδιαίτημα αν υπήρχον ενταύθα όπως εις άλλα μέρη του κόσμου άνθρωποι που προτιμούν την ησυχίαν από την ταραχήν της πόλεως. Μα τέτοιες συνήθειες και βίοι σπουδαστικοί δεν ενδημούν εις τα μέρη μας καθότι οι άνθρωποι προτιμούν τας χοροεσπερίδας και τα καφενεία και τον βόρβορο των Αθηνών. Ο μόνος επί του παρόντος διερχόμενος τον βίον του εν τη εξοχή, εν βαθυτάτω γήρατι, μελετών ή γράφων έπη, και κάποτε κάμων και τον καβαλλιέρον εις τα δεσποινίδας της Κηφισίας, είναι ο μελωδικός ποιητής μας κ. Αλ. Ραγκαβής, ταγμένος εις την φιλολογίαν, ζων με τα βιβλία του, με τας αναμνήσεις του και με την φιλοστοργίαν των τέκνων του. Η Κηφισία εν τούτοις πλουτείται δια νέων μεγαλοπρεπών εξοχικών οικιών, ωραιοτάτων ρυθμών, που μας θυμίζουν πότε την Ιταλίαν, πότε την Ελβετίαν και πότε τη Μάνην με τους Πύργους των Νεγκλιάνων της. Ούτω η νεόδμητος οικία του εν Αιγύπτω δικηγόρου κ. Λυμπρίτου οικοδομηθείσα επί σχεδίω του αδελφού του ταγματάρχου κ. Λυμπρίτου είναι θαυμάσιος. Την ωραιότητα θα συμπληρώση η χαραχθείσα μεγάλη δενδρόφυτη οδός, και η πλατεία που διευρύνεται κατά το σχεδιάγραμμα το οποίο έχουμε υπόψιν, απομακρύνοντας τα παλαιόσπιτα και τας μάνδρας που την πιέζουν και την πνίγουν».
,

Εικονίζεται ο ποιητής Νίκος Καλαμάρης (Νικόλαος Κάλας) σε βρεφική ηλικία μαζί με την μητέρα του Ρόζα σε κήπο οικίας στην Κηφισιά το 1908 (αρχείο ΕΛΙΑ).

 


Η περιγραφή εντοπίζεται στην εφημερίδα «Ακρόπολις», 14.9.1887, σελ. 3-4

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Η Βικτώρια Άλεξ. γεννήθηκε το 1990 στη Μυτιλήνη. Σπούδασε νοσηλευτική στην Πάτρα. Μετακόμισε στην Αθήνα τα Χριστούγεννα του '14. Η γάτα της δεν έχει όνομα. Διατηρεί το ιστολόγιο anavoleas.tumblr.com