29.11.23

Κέφαλος, μονή αντωνίου ζαχαρίας στέλλας 1970

Helbig, Konrad 1976,
asksa φοινικας