08.12.23

ΠΑΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ 1951 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

ΠΑΡΟΣ 1962 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
1930. Ekatontapyliani-front