08.12.23

ζαχαρίας στέλλας 1958 παρος

ζαχαρίας στέλλας 1971 παρος
ζαχαρίας στέλλας ,1971 παρος