08.12.23

καλβος Η Σάρλοτ

καλβος η εκκλησία της Αγ. Μαργαρίτας στο Κέντιγκτον όπου βρίσκεται ο τάφος (κενοτάφιο πια) του Κάλβου
καλβος παπαμιχαλακοπουλος