02.10.23

ιλι

Φωτογραφία από Collections du musée de l’Institut d’Archéologie classique de Strasbourg (λεπτ)

coll4_723_full