25.09.23

Ε Δημητριάδης χωράφια και πεζούλες 1930

Ε Δημητριάδης προς την αντίθετη κατεύθυνση
Ε Herbert list ο παραθαλάσσιος δρόμος