28.11.23

Ε Δημητριάδης προς την αντίθετη κατεύθυνση

Ε Δημητριάδης πλακόστρωτο και βοτσαλωτό στο παράρτημα της Σχολής καλ τεχ 1933
Ε Δημητριάδης χωράφια και πεζούλες 1930