07.12.23

Ε Δημητριάδης πλακόστρωτο και βοτσαλωτό στο παράρτημα της Σχολής καλ τεχ 1933

Έ πλανόδιος με τον πελεκάνο
Ε Δημητριάδης προς την αντίθετη κατεύθυνση