04.12.23

11. κεφαλή φιλοσόφου ναυ. porticello

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
12. αγαλμα γυμνού νέου αιμίλιος ή παύλος ναυ. brindisi