02.10.23

ΠΑΡΟΣ 1919 ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Fred Boissonas

Λογγοβάρδα Κυκλαδιτικα οπτ…
ΠΑΡΟΣ 1935-1936 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Elisabeth Makovska