07.12.23

ΠΑΡΟΣ 1935-1936 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Elisabeth Makovska

ΠΑΡΟΣ 1919 ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Fred Boissonas
ΠΑΡΟΣ 1951 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ