27.09.23

ΠΑΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ 1935-1936 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Elisabeth Makovska

παρος μεσα 20ου Κυκλαδίτικα οπτικοακουστικά αρχεία
ΠΑΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ 1951 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ