07.12.23

Ε ώρα αιχμής

Ε σκιές στα περάσματα της ιστορίας
Έ πλανόδιος με τον πελεκάνο