03.12.23

ΠΑΡΟΣ 1962 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

ΠΑΡΟΣ 1951 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ
ΠΑΡΟΣ 1965-1975 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΕΛΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ.!!!!!!