04.12.23

ΠΑΡΟΣ 1971 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΕΛΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΠΑΡΟΣ 1965-1975 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΕΛΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ.!!!!!!
παρος μεσα 20ου Κυκλαδίτικα οπτικοακουστικά αρχεία