Σχόλιο:   Ο ίδιος στρατιώτης εμφανίζεται ως ύποπτος σε δύο έγγραφα και καταδίδεται για την ύποπτη δράση του αλλά και τις επικίνδυνες παρέες του.


 

Έγγραφο 1ο

Ότε έγινε γνωστό εκ του ΧΧΧΧΧΧ ότι συνεργά(ζομαι) με το 2ο γραφείον εφυλάγετο, ει(δοποίη)σε προς τούτο τον ΧΧΧΧΧΧ όστις ήλθε και μου είπε ότι είμαι «καρφί» κλπ.
Την τελευταία ημέρα καθ’ ήν ανεχώρει ο ΧΧΧΧΧΧ εκ Κορίνθου δια Σ.Υ.Τ. μου είπε την φράσιν:
«Τί κερδίζεις με το να είσαι φασίστας;»

ΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧ

 

Έγγραφο 2ο

ΧΧΧΧΧΧΧ

Ο στρατιώτης ΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ είχε [σβησμένο] στενούς φίλους τον ΨΨΨΨΨΨΨΨΨ και έτερον ου το όνομα δεν ενθυμούμαι.

Με τον ΨΨΨΨΨΨΨΨΨ είχομεν συζήτησιν εις ην ενεφανίσθην εγώ ως δήθεν αριστερός, με ενεπιστεύθη και μου εδήλωσεν ότι και αυτός είναι κομμουνιστής. Η ασφάλεια και το 2ον γραγείον είχον υπ’ όψιν τον ΨΨΨΨΨΨΨΨΨ μόνο ως στέλεχος της ΕΔΗΝ.

Ο έτερος φίλος του εδήλωσεν ότι ο εθνικισμός είναι ξεπερασμένος, ότι πρέπει να καταργηθεί ο στρατός κλπ.

 

 

Επιστροφή στο θέμα:

Με τα μάτια του χαφιέ: η Ελλάδα της χούντας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Σαμσών Ρακάς γεννήθηκε το 1981 και ζει στην περιπλανώμενη Αθήνα (http://academia-romantica.edu.gr/). Ο «Ούτις» (εκδ. Υποκείμενο) είναι ο προσωπικός του Θεός.