23.11.17

το αλογάκι της παναγίας

Οπτικογράφηση του περιβάλλοντα χώρου