23.02.18

το αλογάκι της παναγίας

Οπτικογράφηση του περιβάλλοντα χώρου