20.01.20

χρονογράφημα

Σκέψεις που σου έρχονται περπατώντας στην πόλη