24.03.18

χρονογράφημα

Σκέψεις που σου έρχονται περπατώντας στην πόλη