17.01.18

χρονογράφημα

Σκέψεις που σου έρχονται περπατώντας στην πόλη