20.09.19

χρονογράφημα

Σκέψεις που σου έρχονται περπατώντας στην πόλη