25.09.20

χρονογράφημα

Σκέψεις που σου έρχονται περπατώντας στην πόλη