19.11.19

χρονογράφημα

Σκέψεις που σου έρχονται περπατώντας στην πόλη