24.01.19

το αλογάκι της παναγίας

Οπτικογράφηση του περιβάλλοντα χώρου