19.07.19

το αλογάκι της παναγίας

Οπτικογράφηση του περιβάλλοντα χώρου