26.02.21

το αλογάκι της παναγίας

Οπτικογράφηση του περιβάλλοντα χώρου