27.10.20

το αλογάκι της παναγίας

Οπτικογράφηση του περιβάλλοντα χώρου