Γωνία Α

 

«Είμαστε ψάρια δίποδα σε τούτο τον επίγειο βυθό», Αργύρης Χιόνης | φώτο: Κλ. Χαρίτου

 

Γωνία Β

ΕΚΔΡΟΜΑΙ εις Λούτσαν Υπερπέραν

Ο φιλανθρωπικός σύλλογος Διευκολύνσεως Απογοητευμένων από την ζωήν διοργανώνει καθ’ εβδομάδα ωραίας και απολυτρωτικάς εκδρομάς δι’ αυτοκινήτου εις την Λούτσαν, όπου υπάρχει το ωραιότερον πεδίον ναρκών.

Εις τας εκδρομάς γίνονται δεκταί οι μη δυνάμενοι να τα βγάλουν οικονομικώς πέρα, οι εγκαταλελειμμένοι ερασταί, οι παίρνοντες κατάκαρδα τας εθνικάς ατυχίας μας εις το ποδόσφαιρον και όλοι εν γένει οι βαρυνθέντες τον παρόντα βίον. Επίσης δύναται οι παντρεμένοι να εξασφαλίσουν εις τας εκδρομικά αυτοκίνητα μίαν θέσιν διά τήν πεθεράν των άνευ έπιστροφής. Ανατίναξις εξησφαλισμένη. Μία δοκιμή ημπορεί να σας πείση οριστικώς και αμετακλήτως.

 

 

Γωνία Γ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Κλεοπάτρα Χαρίτου
Γεννήθηκα στην Αθήνα. Σπούδασα Φωτογραφία και Επικοινωνία σε Ευρώπη και Αμερική. Ίσως με γνωρίζετε από την ατομική μου έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη με θέμα “Τα Προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας”. Έχω εργαστεί ως φωτογράφος πλατό επί 20 συναπτά έτη δίπλα σε γνωστούς σκηνοθέτες.