20.02.19

το αλογάκι της παναγίας

Οπτικογράφηση του περιβάλλοντα χώρου