23.11.17

έχεις γράμμα

Η Ναταλί Φύτρου μεταφράζει στα ελληνικά επιστολές λογοτεχνών που διατηρούν το λογοτεχνικό τους ενδιαφέρον